Xem chân gà thế nào để đoán là gà hay ?


Chân gà còn gọi là cán, chỉ thấy toàn gân, xương thì mới sơ bộ cho là gà tốt.

Toàn bộ chân gà từ đùi xuống là ba phần, phần cán chiếm một phần ba là gà có đôi chân tốt.

Ngón chân dài, các đốt chia ra từng mắc rõ ràng, ngón phải thanh, không mập tròn thì đấy là gà tốt.

Gà có chân xanh, lại mắc ếch là gà dữ dằn, hung tợn, hiếu chiến, đôi khi quá hăng, đá ngay cã chủ nữa, do vậy mà có câu thiệu:

Chân xanh mắt ếch

Đá chết không chạy.

Gà có chân khô đét là gà hay vì đá rất mạnh ra đòn rất đau, nhất là nay trồng cựa sắt da ga campuchia, nạp vài cái là gà địch thủ có ngã lăn ra chết.

Loại chân khô đét này ở Bắc Bộ, rất hiếm, được liệt vào loại quí, vì ở ngoài ấy chỉ một cựa, không trồng cựa, do vậy gà đá đau là gà quí.

Đôi chân gà khác màu nhay gọi là thư hùng nhật nguyệt là gà rất hiếm, gặp được là diễm phúc.

Còn gà ô mà chân trắng là gà quí, như câu thiệu:

Gà ô chân trắng

Mẹ mắng cũng mua.

Nhưng không quí bằng lọa gà ô, chân trắng thêm mỏ có màu trắng ngà, là thần kê như câu thiệu:

Gà ô chân trắng mỏ ngà

Đá đâu thắng đó gọi là thần kê.

Cần lưu ý về sự to bé của đôi chân ở gà đòngà cựa để đá gà Campuchia. Gà đòn rặt thì chân to hơn gà cựa rặt. Nhưng sự to nhỏ ấy cần cân xứng với trọng lượng của thân mình

>> Xem thêm: Cách xem vảy gà đá cựa sắt – Phân thích vảy gà xấu tốt

Gà bé thì không thể có đôi cán to, và ngược lại gà bé thì đôi chân phải bé, đồng thanh đồng thủ với nhau.

TẮT QUẢNG CÁO [X]
TẮT QUẢNG CÁO [X]